המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מדוע ירד שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה הישראלי?

מדוע ירד שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה הישראלי?

שם המחבר: דהן מומי
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר תכנון וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
נייר עמדה בדבר הגורמים העיקריים שהביאו לירידה החדה בשיעור ההשתתפות של גברים ישראלים בשוק העבודה בשלושת העשורים האחרונים. שיעור זה ירד בשיעור החד ביותר גם בהשוואה למדינות ה-OECD. העבודה מציגה שלוש גישות משלימות לניתוח תופעה זו. לפי הגישה הראשונה, המבוססת על רשימת הסיבות שדיווחו המרואיינים, ארבעה גורמים אחראיים לירידה בשיעור ההשתתפות בין השנים 1980 ל-2001: עלייה בשיעור הסטודנטים (%21), התרחבות המגזר החרדי (%21), עליית שיעור הנכים (%32) ועלייה בשיעור העובדים המתייאשים (%25). אולם גישה זו אינה מסבירה מדוע עלה שיעור הנכים. לפי הגישה השנייה, הנשענת על ניתוח רגרסיה, הירידה נעוצה בהתרופפות חריפה של הזיקה של בעלי השכלה נמוכה לכוח העבודה, ירידה חדה בשיעור הגברים הנשואים, והתרחבות המגזר החרדי (וניתוק גדול יותר משוק העבודה של מגזר זה). לפי הגישה השלישית, שמבוססת על ניתוח מצרפי של דפוסי העבודה של גברים שאינם חרדים או סטודנטים, ירידת שיעור ההשתתפות נעוצה בהידרדרות שחלה בתנאים שהציע שוק העבודה (וזאת במקביל ליציבות בקצבאות יחסית לשכר הממוצע). הידרדרות זו התבטאה בשחיקת השכר של בעלי השכלה נמוכה ובירידת הסיכויים למצוא עבודה. לפי גישה זו, אין תמיכה אמפירית להשערה כאילו הנהגת חוק הבטחת הכנסה הביא לירידת שיעור ההשתתפות.
כללי

כותרת

עוד מידע