המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מדיניות הממשלה בעניין שילוב המגזר החרדי בכלכלה ובחברה בישראל

מדיניות הממשלה בעניין שילוב המגזר החרדי בכלכלה ובחברה בישראל

שם המחבר: לוין חגי
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: נייר עמדה
שם כתב העת או הספר הערוך: פורום קיסריה ה-19 - סיקור מושב
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה
קישור לרשומה המלאה
נייר עמדה במסגרת: סיקור המושב של פורום קיסריה ה-19, שנערך ב 19-20 ליוני 2011, בנושא הגיל הנעלם במגזר החרדי: על השתלבותם של צעירים בגילאי 18-22 בכלכלה, בחינוך ובחברה בישראל. עניינו: דיווח על החלטות ממשלה חשובות בעניין שילובו של המגזר החרדי, המציבות מצד אחד תשתית עקרונית ויעדים ארוכי טווח למדיניות הממשלה בנושא זה, ומצד שני מציבות שורה של צעדי מדיניות פרטניים אשר יש בהם כדי לסייע להגיע ליעדים המוגדרים. המדיניות הממשלתית בנושא שילובו של המגזר החרדי מתבססת על התפיסה כי כיבוד ושימור צביונו הייחודי של המגזר החרדי אינם סותרים את שילובו בכלכלה ובחברה הישראלית, וכן כי שילוב כזה הוא צורך דחוף והזדמנות בעלת חשיבות גם למגזר החרדי וגם ליתר החברה בישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע