המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית: המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל

מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית: המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל

שם המחבר: כהן אשר , זיסר ברוך
תאריך לועזי: 1999
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: פוליטיקה
כרך: 3
מספרי עמודים: 9--30
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
מאמר הבוחן את הפוליטיקה הדתית והחרדית בכנסת לאורך השנים, תוך הבחנה בתהליך המעבר של הפוליטיקה הישראלית מ'דמוקרטיה הסדרית' ל'דמוקרטיה משברית', שעניינה: הצטברות של נושאים שנויים במחלוקת ללא פתרון, העומדים דרך קבע על סדר היום הפוליטי. המאמר סוקר את 'התרגיל המסריח' שעשו המפלגות החרדיות לממשלתו של יצחק שמיר בשנת 1990, ואת תוצאותיו הציבוריות, וכן את עליית כוחן כלשון מאזניים בממשלות ישראל שבאו לאחר מכן. עוד מנתח המאמר את הדיכוטומיה הוותיקה של 'שתי העגלות' שנוצרה במפגש בן גוריון עם החזון איש, את סלע המחלוקת על ההכרה ברפורמים, ומסכם את המצב הפוליטי הדתי לאחר רצח רבין.
כללי

כותרת

עוד מידע