המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מהגרים חרדים מישראל בשוק העבודה בארצות הברית

מהגרים חרדים מישראל בשוק העבודה בארצות הברית

שם המחבר: האוסמן-שפיר מרים
תאריך לועזי: 1994
סוג פרסום: עבודת מוסמך
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב
עבודה העוסקת בתיאור סוציו-דמוגרפי של חרדים בישראל ושל חרדים ישראליים אשר היגרו לארה"ב. עיקרה: מחקר כמותי המשווה את שתי הקבוצות בכל הנוגע להון אנושי ושוק העבודה. החברה החרדית בישראל מתוארת כ'חברת לומדים', בעוד הגבר החרדי האמריקאי נשאר בישיבה כשנתיים לאחר נשואיו ולאחר מכן יוצא לשוק העבודה. הנתונים נאספו מתוך מפקד האוכלוסין הישראלי והאמריקאי, תוך בידוד אוכלוסיית החרדים מתוך נתונים אלה, ותוך מודעות לבעייתיות הגדרת 'חרדיות' לצורך הענין. ממצאים עיקריים: הגברים החרדים בארה"ב שותפים יותר בשוק העבודה בהשוואה לעמיתיהם בישראל, אך בכל הנוגע לנשים – היחס הפוך. נמצא גם כי דווקא בישראל עובדים החרדים במשלחי-יד במגוון רחב יותר של תחומים, בהשוואה לילידי ישראל החרדים בארה"ב. עוד כולל המחקר נתונים על שעות עבודה שבועיות, וכן נתוני שכר השוואתיים של המהגרים החרדיים בארה"ב, בהתאם לחלוקה בין 'מהגרים מוקדמים' לבין 'מאוחרים' שהגיעו לשם בשנות השבעים והשמונים. כל הממצאים מוצגים באמצעות גרפים וטבלאות.
כללי

כותרת

עוד מידע