המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מובחנות אישית וקבוצתית: יחסים ועמדות כלפי קבוצות אחרות בקרב דתיים בישראל

מובחנות אישית וקבוצתית: יחסים ועמדות כלפי קבוצות אחרות בקרב דתיים בישראל

שם המחבר: קוצ'ינסקי ליאור
תאריך לועזי: 1997
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה
מחקר העוסק ביחסים, עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות המתקיימים בין קבוצות דתיות בישראל. מטרתו העיקרית: בדיקת תוקפה של תאוריית ה'מובחנות האישית' של ירימוביץ, לפיה עמדות כלפי הזולת קשורות במידה רבה למשתנה המובחנות האישית והקבוצתית של היחיד ו/או קבוצתו. אוכלוסיית המחקר: 140 בנים בגילאי 14-17, מחציתם בני ישיבה חרדית ומחציתם בני ישיבה תיכונית. השאלונים בדקו עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות ברצף הדתי-אידיאולוגי בישראל, ותפיסות חברתיות. מממצאי המחקר: קבוצת החרדים דחתה את קבוצת הדתיים-לאומיים, וחשה מאויימת מהם יותר מאשר מן הקונסרבטיביים. עם זאת, היא חשה כלפי הדתי-לאומי רגשות חיוביים וקירבה, ומצב מורכב זה מאשש את קביעותיהם של אייזן ופישביין (1977) בדבר קשר רב כיווני בין סטריאוטיפ, דעה קדומה ונטיות התנהגות. גם מן החילוניים היא חשה מאויימת יותר מאשר מן הקונסרבטיביים. קבוצת הדתיים-לאומיים דחתה את החרדים יותר מאשר את הקונסרבטיביים. שלל הממצאים שבמחקר זה, מכל הכיוונים ולכל הכיוונים, מוסבר באמצעות תיאוריות בדבר זהות ה'אנחנו', נתונים פוליטיים ועמדות אידיאולוגיות.
כללי

כותרת

עוד מידע