המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מודל גיוס אחר? – המבחן החרדי

מודל גיוס אחר? – המבחן החרדי

שם המחבר: ליאון נסים , כהן סטיוארט
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: נייר עמדה
שם כתב העת או הספר הערוך: כנס: 'הזמנה לתרחיש - ההשלכות של יישום שירות אזרחי חובה
מקום הוצאה: רעננה
שם ההוצאה: האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית
קישור לרשומה המלאה
מסמך 'סימולציה' שהוגש בכנס באוניברסיטה הפתוחה, בהיתכנותה של תפיסה חדשה ביחס לשאלת גיוסם של גברים חרדים לצה"ל. בחלקו הראשון הוא מציג נתוני יסוד הנוגעים לדחיית גיוסם של חרדים לצה"ל. הפרק השני סוקר את הגישה העקרונית של המנהיגות החרדית כלפי הגיוס לצה"ל ודן בהשלכותיה על דפוסי הגיוס בפועל בחברה החרדית. הפרק השלישי סוקר את ניסיונות העבר להביא לגיוס חרדים לצה"ל ועומד על לקחי ניסיונות אלה. הפרק הרביעי מציג את הלקחים העיקריים מהניסיונות הקודמים לגייס חרדים לשירות בצה"ל. הפרק החמישי מנתח את סיכויי היישום של ארבעת הסדרי הגיוס החדשים שהוצעו במסמך שהופץ לקראת זימון הסימולציה. בהמשך לכך הוא מציע מודל חילופי המבוסס על שמירת עיקרון גיוס החובה לכלל האוכלוסייה (כולל גברים חרדים) תוך שיכלול מחדש של היחס בין שירות סדיר ושירות מילואים. לבסוף מציג המסמך אפשרויות של תגובות המערכת הצבאית והחברה החרדית לסימולציה זו.
כללי

כותרת

עוד מידע