המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מוכנות הרשויות לטיפול בגידול הטבעי של הציבור החרדי

מוכנות הרשויות לטיפול בגידול הטבעי של הציבור החרדי

שם המחבר: פייביש רועי
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: מסמך מדיניות
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
מסמך שנכתב לבקשת חה"כ מאיר פרוש לקראת דיון בנושא מוכנות הרשויות לטיפול בגידול הטבעי של הציבור החרדי בוועדת הפנים ואיכות הסביבה. המסמך מציג את התפלגות מספר התלמידים במערכת החינוך בערים אלה: אלעד, אשדוד, בני-ברק, ביתר-עילית, בית-שמש, ירושלים ומודיעין – מתוך הבחנה בין מערכות החינוך השונות; תכנון הבנייה העתידית לאוכלוסייה החרדית; היערכות משרד החינוך, התרבות והספורט לבניית כיתות לימוד למגזר החרדי. במסגרת עבודתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל הוערך מניין האוכלוסייה החרדית בישראל בשנת 2002 ב-290,000 נפש. הערכת הוועדה היתה כי בשנת 2025 תהיה האוכלוסייה החרדית בישראל כמיליון נפש.
כללי

כותרת

עוד מידע