המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מוסדות חינוך בחברה החרדית במחצית השנייה של תקופת המנדט הבריטי ומקומם בשיקומה לאחר השואה

מוסדות חינוך בחברה החרדית במחצית השנייה של תקופת המנדט הבריטי ומקומם בשיקומה לאחר השואה

שם המחבר: קפלן קימי
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: ישראל - כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל
כרך: 21
מספרי עמודים: 202--179
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
קישור לרשומה המלאה
המאמר בא להאיר את התאוששותה של החברה החרדית מן השואה בכלים היסטוריים־חברתיים ביקורתיים, תוך סקירת סיפור התשתית הארגונית-מוסדית של החינוך החרדי בישוב החדש בארץ ישראל, במחצית השניה של תקופת המנדט הבריטי. בין השאר דן המאמר במוסדות 'בית יעקב' וסמינר 'שצרנסקי' בתל אביב, על כל אתגריו ויחסיו עם הנהגת הישוב. כמו כן נדון המעבר מיידיש לעברית, לימודי חול, יחסי חסידים וליטאים, וכן מפעליו החינוכיים של הרב כהנמן בבני ברק. לאחר השואה – 'נס' שיקומה של החברה החרדית, וראשית יחסיה של החרדיות בישוב החדש עם השלטונות הציוניים והמדינה שבדרך. מסקנת המאמר, שהתשתית החינוכית־מוסדית אשר הונחה בשנות השלושים והארבעים, הייתה מצע קריטי להתפתחות העצומה של החינוך החרדי לאחר הקמת מדינת ישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע