המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מח"ר כבר כאן

מח"ר כבר כאן

שם המחבר: זטקובסקי איליה
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: הטכניון, מוסד שמואל נאמן
קישור לרשומה המלאה
בנובמבר 2012 פרסמה הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה קול קורא להפעלת מסגרות חרדיות במוסדות אקדמיים בישראל (מח"ר). מוסד שמואל נאמן לקח חלק פעיל בתהליך, שבמסגרתו נשקלו ונבדקו דרכים שונות לשילוב האוכלוסייה החרדית בעולם האקדמי הישראלי, תוך התחשבות במאפייניה הייחודיים של אוכלוסייה זו. הנתונים המובאים בדוח זה הופקו באמצעות פנייה ישירה למוסדות האקדמיים הרלוונטים. ראשי המוסדות הללו (או בעלי התפקידים הרלוונטיים לנושא המח"ר) קיבלו מכתב מטעם 'פרויקט שילוב חרדים' במוסד שמואל נאמן, בו התבקשו להעביר את הנתונים העדכניים לצורך מעקב וליווי אחר פרויקט המח"ר.
כללי

כותרת

עוד מידע