המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מיפוי המגזר השלישי בישראל: פרסום מוקדם של תוצאות ראשוניות

מיפוי המגזר השלישי בישראל: פרסום מוקדם של תוצאות ראשוניות

שם המחבר: גדרון בנימין
תאריך לועזי: 1992
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: הלמ"ס - משרד האוצר אגף מס הכנסה ומס רכוש - מגזר ההתנדבות והמלכ"רים
מחקר הממפה את המגזר השלישי, בראי הארגונים הוולונטריים והמלכ"רים. הארגונים הבולטים של המגזר מצויים בחינוך חרדי, קרנות ובתי כנסת. בשנת 1991 היתה סך ההוצאה של ארגוני המגזר 15 מיליארד ו699 מיליון שקל, סכום שוה הערך ל 11.6% מהתמ"ג. המחקר ממפה את תחומי הפעילות, את הרכב המגזר, את מקורות ההכנסה ומאפיינים ייחודיים נוספים. המלצות המחקר: להקים מסגרות לאיסוף מידע שוטף ועדכני על המגזר השלישי בישראל; לבטל את החיסיון הקיים על הדוחות הכספיים המוגשים על ידי ארגוני המגזר השלישי; לעודד הקמת קרנות; לפתח סטנדרטים בניהול ארגוני המגזר השלישי וכללי אתיקה בגיוס כספים. מלבד תחום החינוך החרדי, בו יש שיעור גבוה של מימון ממשלתי, יתר תחומי הפעילות מבוססים על תרומות. עם זאת, הנתונים מצביעים שחלק מהמימון הממשלתי לחינוך החרדי מופנה לארגונים קטנים, שעליהם באופן טבעי קשה יותר לפקח.
כללי

כותרת

עוד מידע