המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מיפוי מעסיקים וענפי תעסוקה של עובדים חרדים במגזר העסקי בשנת 2008

מיפוי מעסיקים וענפי תעסוקה של עובדים חרדים במגזר העסקי בשנת 2008

שם המחבר: מלחי אסף
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
דוח המתבסס על סדרת שאלות ייעודית שהוספו באופן חד פעמי לסקר המעסיקים הכללי אשר עורך מנהל מחקר וכלכלה בכל רבעון מאז שנת 1997, המקיף כ- 1533 חברות וארגונים שונים. הראיונות נערכו ברבעון השלישי של שנת 2008 בין החודשים יולי-ספטמבר. לראשונה, נערך ניסיון למפות באופן שיטתי עסקים וארגונים במגזר העסקי אשר מעסיקים עובדים חרדים בענפים שונים במשק באזורים שונים בארץ. מיפוי ראשוני זה ייצר מאגר נתונים בסיסי אודות עסקים שונים בהם מועסקים עובדים חרדים. מממצאי המחקר: יצוגם של מועסקים חרדים במשק בכלל ובמגזר העסקי בפרט הינו נמוך ועומד על 8.3%, המועסקים בעיקר בענפי השירותים העסקיים (32.5%), בתעשייה (19%) ובמסחר (17%). מרביתם המכריע של המעסיקים (91.7%) אינם מעסיקים ולא העסיקו בעבר (96.8%) עובדים מהמגזר החרדי. מרבית העסקים המעסיקים חרדים מרוכזים באזור ירושלים (20%) ובאזור המרכז (24%) ותל-אביב (34%). רובם הם עסקים קטנים ובינוניים המעסיקים לכל היותר 3 עובדים חרדים בעסק.
כללי

כותרת

עוד מידע