המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית

ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית

שם המחבר: בילו יורם
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אלפיים
כרך: 19
מספרי עמודים: 48-16
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד
רוב הילדים בחברה החרדית בת זמננו נחשפים, עם הגיעם לגיל שלוש, למהלך טקסי כפול-פנים, שבו נוצר חיבור בין התספורת הראשונה ויצירת הפיאות לבין ראשית הלימוד בחדר. המאמר טוען כי זהו נדבך חשוב בהתפתחות הזהות הגברית החרדית, אשר החברה החרדית מבצעת באמצעותו את הצבת הילד במבצרים המוגנים של הלמדנות הדתית ומעניקה לו ערכי טוהרה וידע. בניגוד לברית המילה אשר אינה מייצרת חוויה מודעת הנותרת בזיכרון, טקס ה'חלאקה' נועד לעיצוב הזיכרון. את ה'ריטואליזציה המוגברת' של הגבר החרדי משווה המאמר לתופעות מקבילות בקהילות אשכנז בימי הביניים, ולתופעות שבטיות אוניברסליות אחרות כמו הסאמביה באפריקה ועוד, תוך מודעות למגבלות ההשוואה. בכל טקסי החניכה הרעיון המרכזי הוא שהנחנכים יפנימו, בסביבה גברית בלעדית, את החומר יקר המציאות שממנו קרוץ האידיאל הגברי.
כללי

כותרת

עוד מידע