המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מסורת, אידיאולוגיה ורפלקטיביות במחקר החברה החרדית בישראל

מסורת, אידיאולוגיה ורפלקטיביות במחקר החברה החרדית בישראל

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: הרצאה
שם כתב העת או הספר הערוך: כנס: חרדים בחברה משתנה - השכלה, תעסוקה וצבא
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה
קישור לרשומה המלאה
בהרצאה טוען הדובר כי לנוכח ניסיוננו לחפש אחר שינויים ותמורות בחברה החרדית, ולחפש מתווה תיאורטי או פרקטי שיסייע לחברה החרדית להציל את עצמה מעצמה, זנחנו את אחד ההיבטים הבסיסיים הנקשר בתזות כחברת הלומדים ותרבות המובלעת. העובדה כי המדובר בחברה הנשענת על רפלקס פונדמנטליסטי. הפונדמנטליזם כתהליך מאפיין חברות מהפכניות שהתמסדו והיסוד האידיאולוגי הפך בהן למסורת. בצד התמקדותנו בתמורות ובשינויים "המודרניים" להם חשופה חברת מובלעת הלומדים החרדית, לא נוכל להתעלם מהרפלקסיה הפונדמנטליסטית שבתוכה חברה שמרנית ריאקציונרית מעין זו טבועה. רפלקסיה זו תוביל שוב ושוב לניסיון להחזיר עטרת חברת הלומדים ליושנה. רפלקסיה זו תנסה שוב ושוב לאטום את גבולות המובלעת ולהגביה את המחיצות. רפלקסיה זו תייצר לנו חרדיות מסוג חדש, לא רכה ואינטראקטיבית, אלא דווקא אדוקה יותר, שמרנית יותר, מכונסת יותר, מרוחקת יותר, קשוחה יותר.
כללי

כותרת

עוד מידע