המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מעבר לגבולה של החברה ההגמונית : הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים.

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית : הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים.

שם המחבר: לבנון-מורדוך אסתר
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אורנים - סוגיות חינוך והוראה
כרך: 2
מספרי עמודים: 44--37
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: אוניברסיטת חיפה, אורנים - ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית
קישור לרשומה המלאה
מאמר המבקר את השיח התיאטרלי אודות חברות מיעוט, בעיקר החרדים, וביותר את הגישה הסטריאוטיפית כלפי האשה החרדית, בקרב תיאטרוני הרפרטואר בישראל בשנות התשעים. המאמר מנתח שלוש הצגות אודות החרדים, והצגה אחת אודות החברה הבדווית. הכותבת מוכיחה כיצד הייצוג הדרמטי של סוגיית מעמד האישה במסגרת התיאטרון הרפרטוארי, ובעיקר של "דיכוי" האישה על מגוון היבטיו, בא לביטוי ישיר ובוטה בהקשר בין-תרבותי. סוגיות מגדריות מוצגת כדילמות דרמטיות בעולם של חברה מסורתית חמורת גבולות, שבה הנורמות וההיררכיה המגדרית ברורות, מובְנוֹת ומופנמות בקרב שני המינים. מחזות אלה נתפסים כמייצגים חברה של "אחרים", המצויים מעבר לגבולה של החברה ההגמונית על קונצנזוס הערכים המאפיין אותה. מסקנת הכותבת היא שתיאטרון הזרם המרכזי בישראל עודנו מוצר תרבותי "משמר" סטריאוטיפים, ולא תיאטרון "מעורר" היכול לתרום לשינוי חברתי, בכל הנוגע לשסע הדתי-חילוני בחברה הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע