המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מערך חייהן של נשים חרדיות - מחקר פנומנולוגי

מערך חייהן של נשים חרדיות - מחקר פנומנולוגי

שם המחבר: ברנדמן נעמה
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
המחקר בוחן את מערך חייהן של נשים ואמהות חרדיות העובדות מחוץ לביתן, תוך מתן דגש על ההתמודדות היום-יומית שלהן, הקונפליקט אותו הן חוות והפתרונות הייחודיים למגזר זה. לצורך כך נערכו ראיונות ותצפיות משתתפות עם כ-12 חרדיות, שאף מלאו שאלונים שעסקו בשילוב אמהות וקריירה. המחקר מצא כי עולם הערכים הנשי החרדי מכיל מתח מובנה בין הצורך להתפרנס מחוץ לבית לבין תפקידיה וחובותיה של האם החרדית בביתה. מתח זה גבר מאז התפתחותה של 'חברת הלומדים' אשר ערכיה מכריחים את האשה החרדית לדאוג לפרנסת הבית מחוצה לו, יחד עם העמקת הקשר הרגשי הורה-ילד עבור הנחלת ערכים. התמודדותה הערכית של האשה החרדית עם קונפליקט בית-עבודה, נעשית באמצעות האמונה בחסדי שמים, והמשאב המעשי לכך הוא תמיכת המשפחה הקרובה ובן הזוג, כמו גם חשיבות התכנון והסדר בכל התחומים. הנשים החרדיות מודעות למתח זה, ומתייחסות לשאלות אלה מבחינה אישית וחברתית כאחת, אך לא מבחינה מגדרית פמיניסטית.
כללי

כותרת

עוד מידע