המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

שם המחבר: גומבו רות , שוורץ שלום
תאריך לועזי: 1989
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מגמות
כרך: לב(3)
מספרי עמודים: 360--332
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק במערכת הערכים של צעירות דתיות וחרדיות, בהשוואה למערכת ערכים של צעירות שאינן מגדירות עצמן כדתיות. בין השאר נבדקו התחומים הבאים: תפיסת החשיבות היחסית של ערכים ספציפיים ושל תחומי ערכים; מבנה יחסי הגומלין בין הערכים; אופן השתלבותם של הערכים האופייניים לחברה החרדית עם מערכת הערכים של החברה המערבית. הנבדקות דירגו שתי רשימות של 18 ערכים על פי סדר חשיבותם, כעקרונות מנחים בחייהן, ולאחר מכן ערכו דירוגים פנימיים על פי פרמטרים שונים. מממצאי המחקר: הבדלים רבים נמצאו בין שתי הקבוצות בתפיסת חשיבות הערכים, ובהשפעת הדת על ארגון מערכת הערכים. עם זאת, נמצאו תחומי מוטיבציה זהים בשתי הקבוצות, והערכים עונים על שלושת סוגי הצרכים האנושיים: צרכים ביולוגיים, צרכי אינטראקציה בינאישית, וצרכים מוסדיים-חברתיים.
כללי

כותרת

עוד מידע