המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מפגש בין-תרבותי: תכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית

מפגש בין-תרבותי: תכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית

שם המחבר: דהאן ניקול
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לרשומה המלאה
מחקר העוקב אחר המחזור הראשון של תכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית. הוא עוסק במפגש הבין-תרבותי שהתרחש בתכנית ההכשרה, בדרך שהמעורבים בו תפסו אותו, פעלו בו והשתנו בעקבותיו. המחקר הוא תיאורי ואקספלורטיבי, הוא מתאר את התוכנית, את הדינמיקה של האינטראקציה ברמה האישית, הפנים-קבוצתית והבין-קבוצתית, וכן חוקר את השינויים בתפיסת העצמי, האחר, והתוכנית, בקרב המעורבים בה. המיקום של התוכנית ואופיה הניסיוני היו בעלי השפעות ייחודיות בתחומי הניהול, התקצוב, כוח האדם ותנאי ההוראה. גם הסטודנטיות החרדיות השפיעו על אופיו הייחודי של המפגש, בשל מצבן הסוציו-אקונומי, מקום מגוריהן, גילן, משפחתן ואישיותן. ממצאי המחקר מוצגים דרך שדה העבודה, ונוגעים הן למפגש בין העולם החרדי ובין מקצוע העבודה הסוציאלית, והן להכשרה למקצוע בקרב אוכלוסיות בעלות תרבות שונה.
כללי

כותרת

עוד מידע