המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

שם המחבר: לופו יעקב
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
קישור לרשומה המלאה
מטרת מחקר זה היא לסקור את המתרחש כיום בחברה החרדית במדינת ישראל בכל הנוגע ליחסה כלפי שילוב בין לימודי הקודש ללימודי חול, להכשרה מקצועית וללימודים אקדמיים לאור תהליכים היסטוריים ואידאולוגיים, ובעיקר אלו שהתרחשו בעת החדשה. "חברת הלומדים" ואתה הקהילה החרדית מצויות בצומת דרכים היסטורי, ועליהן להמשיך ולעודד שילוב מוגבר של לימודי חול עם לימודי קודש ולהיפתח יותר להכשרות המקצועיות והלימודים האקדמיים, תוך כדי קיום העקרונות החשובים להם בהתאם להשקפתם. המפנה חיוני הן לחברה החרדית הן למשק הישראלי. המסמך ממליץ על כמה עקרונות פעולה, אשר ניתנים לאימוץ על ידי שני הצדדים ואשר יאפשרו למפנה להתרחב ולהתבסס, ולחזק בסיכומו של דבר הן את "חברת הלומדים" והן את חוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע