המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

שם המחבר: כהן בצלאל
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: ספר
כרך: 4//23
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
קישור לרשומה המלאה
סקירה על מצב המצוקה שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל, במיוחד סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית זו. המסמך מעלה שורה של חסמים השקפתיים ומבניים בחברה החרדית, המקשים על המעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות אך ורק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה. זאת באמצעות ניתוח החששות והציפיות המלוות את תהליך המעבר למעגל העבודה. עוד עוסק המחקר בתופעת ההימנעות של המנהיגות הרוחנית מקידום התעסוקה של החרדים, כמו גם הימנעות חוגי השלטון. המסמך מעלה שורה ארוכה של פעולות שראוי לנקוט על מנת לקדם את התעסוקה באוכלוסייה החרדית. אחד הקווים המנחים את הצעותיו הוא הדגש על פעילות תוך הישענות על התשתית הרוחנית והארגונית של החברה החרדית וברוח הערכים הדתיים והתרבותיים המכוונים את חייה. בהמשך הוא קורא להעלות את סוגיית התעסוקה של חרדים במעלה סולם העדיפויות של החברה הישראלית בכלל ושל הממשל בפרט.
כללי

כותרת

עוד מידע