המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מצוקות חומריות בישראל

מצוקות חומריות בישראל

שם המחבר: שטייר חיה , לוין עליזה
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2013
מספרי עמודים: 302-285
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק בוחן את הקשיים החומריים של האוכלוסייה המצויה מתחת לקו העוני בישראל, ואת התמודדותן של קבוצות חלשות עם קשיים כלכליים. הנבדקים כוללים ערבים ויהודים, מתוך 7000 משתתפי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2007. הסקר בדק מאפייני עוני שונים כגון דפוסי השימוש בשירותי הבריאות, דפוסי צריכת מזון ועוד. ממצאי הסקרים נותחו והושוו בחתך קבוצות אוכלוסייה דמוגרפיות ואתניות. מממצאי המחקר: נמצאו הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, ברמת הוויתורים הנדרשים עקב העוני. באופן עקבי ערבים עניים חוו מצוקה חומרית קשה יותר מאשר חרדים עניים, זאת עקב העדרן של מערכות תמך ורשתות ביטחון חברתיות בהשוואה לחרדים. מסקנות המחקר מצביעות על ההשלכות ארוכות הטווח של המצוקות הכלכליות על תחום הבריאות האישית, ועל הסיכויים הנמוכים לצאת ממעגל העוני ומניעת העברתו אל הדור הבא.
כללי

כותרת

עוד מידע