המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מקטוביץ עד ה' באייר

מקטוביץ עד ה' באייר

שם המחבר: וינמן צבי
תאריך לועזי: 1995
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הוצאת ותיקין
חיבור אנטי ממסדי, הסוקר בביקורתיות את 'אגודת ישראל' והחלטותיה ההיסטוריות. חלקו הראשון עוסק ב'מועצת גדולי התורה' וכיצד נבחרו חבריה והתקבלו החלטותיה. בהמשך מטפל החיבור בלגיטימציה ההלכתית והרעיונית להשתתפות בבחירות. ממסקנות החיבור: בכל הקשור להצטרפותה של אגודת ישראל לכנסת הראשונה ולממשלת בן גוריון, נעשו הדברים ללא החלטה מפורשת של ה'מועצת'. הכותב מסיק כי 'אגודת ישראל' ההיסטורית חוסלה בה' באייר תש"ח, על ידי מעשים ומחדלים שקדמו למועד זה ונמשכו אחריו.
כללי

כותרת

עוד מידע