המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מתח ושניות: אפיוני ההבניה החברתית של גירושין בחברה החרדית.

מתח ושניות: אפיוני ההבניה החברתית של גירושין בחברה החרדית.

שם המחבר: בארט ענת
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: אוניברסיטת חיפה
המחקר מפַתח מסגרת תיאורטית ביחס לתופעת הגירושין בחברה החרדית, מפרספקטיבה: אישית, משפחתית וחברתית, מתוך הבנה כי חברה מעצבת התייחסות לתופעת הגירושין. המחקר נערך במהלך השנים 28-29, ומבוסס על 61 מרואיינים: 22 נשים חרדיות ו-9 גברים חרדיים שחוו גירושין, 1 נשים חרדיות שהינן בנות להורים גרושים, ו2 מרואיינים חרדיים העוסקים במקצועות המשיקים לתופעת הגירושין (טוענים רבניים, דיינים ומטפלים). מניתוח הנתונים עלו שלוש תמות: הראשונה עוסקת בחוויה האישית, המשפחתית והחברתית של גרושים. השנייה מתייחסת לתפיסה החברתית של הגירושין. והשלישית עוסקת בקשר שבין תופעת הגירושין ברמת המיקרו, לבין שינויים העוברים על החברה החרדית ברמת המאקרו, ולהשפעות ההדדיות בין שתי הרמות.
כללי

כותרת

עוד מידע