המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל

מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל

שם המחבר: לומסקי-פדר עדנה , בן ארי אייל
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: בשם הביטחון: סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה
מספרי עמודים: 285-255
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: אוניברסיטת חיפה, פרדס
הפרק מנתח את האופן בו צה"ל מנהל את השונות החברתית והתרבותית בקרב חייליו - כיצד צה"ל מטפל במהגרים, בנשים, בדתיים ובבני מיעוטים. את ניהול השונות בצבא ניתן להבין מתוך שני תהליכים מקבילים: הדיון בדבר תפקידו של צה"ל בהגדרת הלאומיות הישראלית, והלחצים הארגוניים בעידן הפוסט מודרני. בנוגע לחרדים מגדירים הכותבים ששילובם נעשה 'תוך הדרה'. השיח החברתי באשר לאופן ניהולה של קבוצה זו מתמקד בעלויות הכלכליות ובעול הארגוני הכרוך בגיוסה. מחד זהו מגזר מיותר בשל העודף בכוח אדם, והמתגייסים החרדים לאורך השנים השתלבו ב'שלב ב' כמורים חיילים או אנשי רבנות צבאית, מאידך קיימת החובה הלאומית שלא לאפשר אי שוויון בנטל. הקטע במאמר דן ב'יהודיותו' של צה"ל בהקשר זה, והפטור הגורף שמקבלים החרדים לאורך השנים, בין השאר בשל העובדה שלצבא המקצועי אין בהם צורך.
כללי

כותרת

עוד מידע