המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"נוכחות נפקדות", "טבע דומם" ו "עלמה יפה שאין לה עיניים" לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית

"נוכחות נפקדות", "טבע דומם" ו "עלמה יפה שאין לה עיניים" לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית

שם המחבר: אליאור רחל
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אלפיים
כרך: 20
מספרי עמודים: 269--214
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד
מאמר פמיניסטי חריף ומכונן כנגד הזרמים הדתיים והחרדים המשמרים מושגים מגדריים פטריארכליים נעדרי שוויון. נקודת המוצא היא: לדת היהודית, המשקפת את המציאות מזווית ראייה גברית, יש מקום מכריע ביחסי הגומלין החברתיים ובשיח הפוליטי בישראל בדבר היחסים המגדריים התלויים בחוקי המעמד האישי החלים על כלל הציבור. לדברי הכותבת, לא רק החוק מכתיב זאת, כי אם עולם שלם של מושגים תרבותיים ולשוניים, מנהגים ודימויים. הדיון עוסק בכמה מביטוייה של מורשת מושגית זו, וזיקתה ליחסים המגדריים בישראל, כתוצאה מתבניות המשקפות עולמות ערכיים היסטוריים. המאמר סוקר בהרחבה את הלשון הכתובה והמדוברת אשר כוננה את מרחב המשמעות שבו התנהלו היחסים בין גברים לנשים מתוקף היותה שפת קודש, שפת ההלכה, החוק והריטואל, התרבות והיצירה הדתית, זו שנוצרה ונשתמרה בידי גברים בלבד לאורך דורות רבים. לסיום המאמר היא סוקרת את ההתעוררות הפמיניסטית בחברה המסורתית בשנים האחרונות, וקוראת לחירות לקרוא מחדש את אושיות התרבות וביטויה הנכתבים שהפכו לסמכותיים ומקודשים, לאור הניסיון האנושי המשתנה ולאור השיגי התרבות והמדע בני זמננו.
כללי

כותרת

עוד מידע