המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
נצחונה של "השפה הנחותה"

נצחונה של "השפה הנחותה"

שם המחבר: בן-רפאל אליעזר
תאריך לועזי: 1998
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: פנים - כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
כרך: 7
מספרי עמודים: 44-38
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
מאמר בתחום הלשון והפעילות הלשונית, הבא לבחון האם ממשיכים החרדים לקיים יחס של ריחוק וניתוק מהשפה העברית. לדברי הכותב החרדים בישראל הטיפו תמיד להחרים את העברית לטובת היידיש, אך היא הלכה והתעצמה בקרבם והפכה לסימן ההיכר שלהם, המבדיל אותם מהחרדים בכל מקום בעולם. לדבריו, למרות חילוקי הדעות האידיאולוגיים הקוטביים, נתונים החרדים במעין 'כוח התחברות' אל החברה הישראלית, משום שהקהילה אינה מסוגלת להישאר אדישה כלפי השפה. המאמר סוקר את בני ברק ולשונה, את קבוצות החרדים בתל אביב, את חב"ד ואימוצה את מילון המונחים הצה"לי, ותופעות נוספות של שימוש הולך ומתעצם בעברית בקרב החרדים הישראליים, כתופעה המבדילה אותם מהחרדים בכל מקום אחר בעולם. מסקנתו היא שלמרות חילוקי הדעות האידאולוגיים הקוטביים, הם נתונים במעין 'כוח התחברות' אל החברה הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע