המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
נשים בעיתונות החרדית – בין מחויבות כלפי שמירת מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע

נשים בעיתונות החרדית – בין מחויבות כלפי שמירת מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע

שם המחבר: בליץ אסתר
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר אילן
מחקר איכותני וכמותני, הבודק את מאפייניהן של העיתונאיות החרדיות הכותבות בעיתונים החרדיים השונים. את גישתן כלפי המקצוע, מבחינת היציאה לעבודה מחוץ לבית ומבחינת הכתיבה העיתונאית, וכן את עמדתן לגבי הקונפליקט שבין דרישות המקצוע לבין דרישות ההלכה. כמו כן מנסה המחקר לבדוק את מאפייניהם של העיתונים המעסיקים נשים כעיתונאיות, על פי פילוח של זרמים וחצרות, ואת ההבדלים בקרב העיתונאיות לגבי תפיסת השוויון בין נשים לגברים והאם נושא זה משתקף בכתבותיהן. מממצאי המחקר: אין קשר בין דרגת חרדיותה של העיתונאית, ובין הזרם החרדי אליו היא משתייכת - לבין התייחסותה למקצוע. העיתונאיות מעוניינות לקדם נושאים חברתיים ולקבוע סדר יום חדשותי. עם זאת, ברגעי דילמה הן מכריעות לטובת ההלכה ולא לטובת המקצוע.
כללי

כותרת

עוד מידע