המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
נשים חרדיות בעיר חדשה: יחסי הגומלין בין הסביבה הפיזית לבין דפוסי התנהגות ועמדות

נשים חרדיות בעיר חדשה: יחסי הגומלין בין הסביבה הפיזית לבין דפוסי התנהגות ועמדות

שם המחבר: גינזברג יונה
תאריך לועזי: 1988
סוג פרסום: נייר דיון
כרך: 88-6
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניבסיטת תל-אביב, המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר
מחקר העוסק במשפחות חרדיות אשר הגרו לסביבת מגורים חדשה, ובודק את השפעת הסביבה הפיסית על דפוסי התנהגותן. במוקד המחקר: משפחות שהעתיקו את מגוריהן מבני ברק לעמנואל, שהיתה אז עיר חרדית חדשה שהציעה מרחב דיור ואיכות חיים. לצורך כך רואיינו 54 נשים, שעברו או התעתדו לעבור לעמנואל, באמצעות שאלונים שבחנו את שביעות הרצון מדירת המגורים, ההתייחסות לסביבה הפיזית, היתרונות והחסרונות של המגורים ומידת ההסתגלות. מממצאי המחקר: רוב הנשים הצהירו על כך שהמעבר שיפר את איכות חייהן, בהתייחס לסוגיות כמו צפיפות הדיור ושירותים קהילתיים. עם זאת הן הציפו בעיות שמקורן באינטימיות של המקום: חיכוך גבוה עם השכנים, חיכוך בין אשכנזים לספרדים, ובין חרדים מקוריים לבעלי תשובה. הנשים ציינו את יתרונותיה של ההומוגניות החברתית עבור חינוך ילדים בסביבה דתית מוגנת, והמחקר מסיק כי מכיון והנשים הן אלה השומרות על גבולות הקהילה, מבחינתן יתרונות המגורים בעיר החדשה עלו על החסרונות.
כללי

כותרת

עוד מידע