המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
נתונים על מוסדות לימוד אקדמיים לציבור החרדי

נתונים על מוסדות לימוד אקדמיים לציבור החרדי

שם המחבר: הכנסת מרכז המחקר
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מסמך מדיניות
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
מסמך מדיניות המציג נתונים על מספר הלומדים והלומדות ומקצועות הלימוד במוסדות השכלה גבוהה המיועדים לציבור החרדי לשנת 2013. למסמך מצורף נספח ובו תשובת המועצה להשכלה גבוהה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בתשובה מפורטים תהליכי ההקמה של המוסדות, נתונים על תנאי הקבלה, תוכניות המועצה להשכלה גבוהה להגדלת שיעור ההשתתפות של חרדים במוסדות לימוד אקדמיים והחלטות נוספות שהתקבלו בעקבות פסיקת בג"ץ בעתירה שטענה לאפליה בהליך הקבלה למוסדות לימוד אלו.
כללי

כותרת

עוד מידע