המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
סדנה להכרת עולמו של הילד המיוחד: מחקר הערכה

סדנה להכרת עולמו של הילד המיוחד: מחקר הערכה

שם המחבר: כרמלי אברהם , שמיר נעמה
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המוסד לביטוח לאומי - מנהל המחקר והתכנון
דוח מסכם למפעל 'סדנא להכרת עולמו של הילד המיוחד', שהתקיימו במעון הטיפולי 'סולם' הפועל במגזר החרדי. מטרת התוכנית הייתה לשנות דעות ועמדות של תלמידות תיכון וסמינר במגזר הדתי והחרדי כלפי ילדים חריגים עם צרכים מיוחדים. בסדנאות השתתפו 878 תלמידות מכל הזרמים החרדיים והדתיים. ממצאים עיקריים: בניגוד למצופה, הסדנא לא הגבירה באופן מהותי את פתיחותן של התלמידות כלפי הילד המיוחד. אחד ההסברים המוצעים לכך היא הרמה הגבוהה של הרצייה החברתית בקרב התלמידות החרדיות, שמערכת החינוך שלהן מדגישה מאד את הערכים והנורמות להתנהגות אישית. יתכן שהתלמידות בבואן למלא את השאלונים שיקפו עמדות שלדעתן היו העמדות 'הנכונות' המצופות מתלמידה חרדית, ולא את עמדותיהן האישיות. ביחס לשאר תחומי התנהלות והשפעת הסדנא, התלמידות ממוסדות חסידיים הביעו את התגובות החיוביות ביותר, ולעומתן התלמידות ממוסדות הזרם הדתי-לאומי הביעו את התגובות הפחות חיוביות.
כללי

כותרת

עוד מידע