המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
סוגיות בנושא מיצוי זכויותיהם של ילדים ובני נוער במגזר הערבי ובמגזר החרדי

סוגיות בנושא מיצוי זכויותיהם של ילדים ובני נוער במגזר הערבי ובמגזר החרדי

שם המחבר: וייסבלאי אתי
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית הן שתי קבוצות מיעוט גדולות שהיחסים בינן לבין רוב הציבור במדינת ישראל מלווים במתח. זכויות המיעוט המוגדרות בכמה אמנות, ובהן האמנה בדבר זכויות הילד, מבטיחות למיעוט שוויון ביחס של המדינה ובמימוש זכויות כגון הזכות לחינוך, לבריאות ולהגנה מפני אלימות והתעללות, ואת האפשרות להחזיק בערכים ובאורחות חיים מסוימים המתאימים לקהילתו. ביחס לקהילה החרדית, מציג המחקר ממצאים חשובים בנושא התעללות בילדים ופגיעה מינית במשפחה, נתונים על נוער חרדי בסיכון, שיעורי הנשירה, פקידות הסעד, וכן על המחסור במרכזי חירום לקליטת בנות חרדיות ובמשפחות אומנה חרדיות לבנות אלו. בחלק מן היישובים, ובהם מודיעין-עילית, ביתר-עילית ושכונות חרדיות בירושלים, נצפתה עלייה במספר התיקים שנפתחו במשטרה לבני נוער, וביישובים אחרים, דוגמת בני-ברק וקריית-יערים, נצפתה ירידה. עם זאת, בסקר בנושא בטיחות ילדים שנערך בקרב אמהות חרדיות נמצאה אצלן שכיחות גבוהה יותר של עמדות שגויות בדבר בטיחות ילדיהן.
כללי

כותרת

עוד מידע