המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
סוציאליזציה מוסדית של בנות חרדיות

סוציאליזציה מוסדית של בנות חרדיות

שם המחבר: ברנשטיין פרידה
תאריך לועזי: 1985
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: עלים: כתב עת לענייני החינוך בעלית הנוער
מספרי עמודים: 61-49
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הסוכנות היהודית לארץ ישראל
מחקר תוכן המנתח את דרכי הפיקוח והשליטה המופעלים במוסד חינוכי חרדי לבנות בגיל בית ספר תיכון, באמצעות ניתוח תוכן של העלון המופץ במוסד בין בוגרותיו ובאמצעות ראיונות עם מדריכות ובוגרות. המחקר מבוסס על 1,700 תלמידות נבדקות בשנת 1981. מממצאי המחקר: בעוד שמטרתו המוצהרת של המוסד היא חינוך בנות מעדות המזרח, הן עוברות תהליך סוציאליזציה לכיוון החרדי, באמצעות: ניתוק מן הסביבה, פיקוח על ההתנהגות באמצעות שימוש במודלים להזדהות, וטיפוח סביבה תומכת שתסייע להן בזהותן החדשה בסביבה הקולטת. אנשי הצוות במוסד פועלים מתוך מניעים אידיאולוגיים סקטוריאליים מובהקים, הם מבקשים לגונן על החניכות מכל השפעה חיצונית, תוך אימוץ אמצעים חינוכיים מיוחדים, כאשר הרטוריקה היא 'הצלת נשמות'. העקרונות החינוכיים התורמים להצלחת תהליכי הרה-סוציאליזציה המתבצעים במוסד הם: הפעלת מנגנוני פיקוח ותמיכה, ויצירת מסגרות חברתיות התומכות בחניכה גם בהמשך הדרך.
כללי

כותרת

עוד מידע