המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עברית ישראלית בגלוי ובמסווה ביידיש החרדית

עברית ישראלית בגלוי ובמסווה ביידיש החרדית

שם המחבר: ברמן דלית
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים
כרך: ד
מספרי עמודים: 125--17
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
היידיש היא שפת יומיום מדוברת וחיה בקרב כמה קהילות חרדיות ממוצא הונגרי, כגון בלז, ויז'ניץ וסאטמר, וכן ה'ירושלמים'. עם זאת הן משתמשות גם בעברית ישראלית וב'לשון קודש'. המאמר מציג כמה תופעות מעניינות בעקבות המפגש בין שלוש הלשונות, תוך התבססות על קורפוס דרשות ושיעורים ביידיש מפי גברים ונשים. המאמר מציג הופעות גלויות לצד מסוות של עברית בתוך היידיש, כאשר ההבחנה הערכית שעושים הדוברים בין 'לשון קודש' לבין 'עברית', והקירבה הגדולה בין שתיהן - מסבכת את המצב. ההבדלים באים לידי ביטוי רק בהגייה השונה, ועם זאת, אין פגיעה בזיהויה העקרוני של העברית הישראלי כלשון חול. דובריה הם בעלי ה'קול האחר', 'קולו של הפריץ' כהגדרת חבר הכנסת אייכלר, קולו של מי שאינו 'משלנו'.
כללי

כותרת

עוד מידע