המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עולם הישיבות הפוסט-פונדמנטליסטי: מיסוד, חופש ויצירת אדיקות חרדית-חדשה

עולם הישיבות הפוסט-פונדמנטליסטי: מיסוד, חופש ויצירת אדיקות חרדית-חדשה

שם המחבר: שטדלר נורית
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי
מספרי עמודים: 413-395
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: רסלינג
פרק העוסק בפונדמנטליזם, ומבקש לבדוק את השינויים שחלו בעולם הישיבות החרדיות, ה'פוסט פונדמנטליסטיות' לפי הגדרתו. תחילה נסקרים חלק ממאפייני הפונדמנטליזם כפי שהם מופיעים בספרות הסוציולוגית, בפרט אלו המתאימים לניתוח עולם הישיבות החרדי בישראל. תופעות שונות של פוסט-פונדמנטליזם מזוהות על פי קודים בלי פורמלים ומעקב אחר תמורות חברתיות וסוציולוגיות. לטענת הכותבת סקירת התמורות בפונדמנטליזם החרדי מעידה על יצירת סדר חברתי אלטרנטיבי, הכולל תמורות ביחס אל הטקס, אל הסמכות, וחושף סוג חדש של אדיקות ושינוי בדפוסי הפעילות. לדבריה מגמות אלו משנות את אופיין של הישיבות החרדיות בישראל, ומעודדות יצירת אדיקות וחוויות דתיות חרדיות שונות מאלו שהכרנו. חוויות אלה מתבטאת מחד בהחלשת יסודות של סגירות, נסגנות ודפנסיביות, ומאידך בחיזוק ביטויים בלתי פורמאליים שהיו טמונים בישיבה המסורתית. נמצאו ביטויים חדשים לחופש אישי וליצירתיות, המגדירים מחדש את האדיקות החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע