המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

שם המחבר: בן דוד דן , בלייך חיים
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: נייר מדיניות
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
קישור לרשומה המלאה
הפרק עוסק בשינויים בשיעורי העוני ואי השוויון בהכנסה בישראל במהלך העשורים האחרונים ובהשוואתם למדינות אחרות. הכותב טוען בעקביות כי ישראל נמצאת בתוואים כלכליים-חברתיים שאינם בני קיימא בטווח הארוך. אף על פי שבעיות העוני ואי השוויון חמורות במיוחד כשכוללים את החרדים והערבים, יהיה זה פשטני מדי – ושגוי – להסיק שהיקף הבעיות הללו בשאר האוכלוסייה נמוך. גם ללא הכללת החרדים והערבים במדגם, שיעורי העוני ואי השוויון בהכנסות פנויות בישראל גבוהים מאוד בהשוואה לעולם המפותח. גם העוני בקרב ילדים לאחר תשלומי רווחה ומסים הוא הגבוה ביותר במדינות המערב. חלקה של ההכנסה הלאומית שמגיעה לאחוזון העליון בישראל אינו גבוה במיוחד, אך הפער בין אנשים באחוזון ההכנסה ה-90 לבעלי הכנסה חציונית הוא הגבוה ביותר במערב – והפער בין בעלי ההכנסה החציונית לאחוזון ה-10 גדול אף יותר. בסוף הפרק מובאת תכנית מערכתית לטיפול בשורש הבעיות הגורמות לעוני ולאי שוויון בישראל, וכן בסימפטומים שלהן.
כללי

כותרת

עוד מידע