המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

שם המחבר: שלהב יוסף
תאריך לועזי: 1991
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ירושלים לחקר ישראל
הספר דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים אזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים. בכדי להבין גיאוגרפיה זו, מציג הדוח מספר הקשרים מרחביים בתפיסה החרדית, כמו גם גיאוגרפיה עירונית של המגזר החרדי כגון: גורמי ההתבדלות, היחס אל מרחב מקודש ואידיאלי, יחס החרדים אל הציונות וארץ ישראל בהקשר של פיתוח ובנייה, אוטופיה מרחבית אידיאלית מול מציאות אינסטרומנטלית, עימות קהילת לומדי התורה עם החברה הישראלית המודרנית, השימוש בקרקע באזור החרדי, אינטראקציה בין התרבות החרדית והנוף העירוני הישראלי ועוד.
כללי

כותרת

עוד מידע