המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011

עלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011

שם המחבר: בנק ישראל
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: בנק ישראל - דין וחשבון 2011
מספרי עמודים: 206--205
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: בנק ישראל - ההוצאה לאור
קישור לרשומה המלאה
תיבה' מיוחדת בתוך דוח בנק ישראל לשנת 2011, המוסרת נתונים על פי סקרי כוח האדם של הלמ"ס, שחלה עלייה מהירה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011. הגדלת שיעור התעסוקה של גברים חרדים הוגדרה כהיעדים העיקריים של האג'נדה החברתית-כלכלית. התיבה מגדירה את הקושי באיסוף הנתונים, ועל כך שההגדרות עודכנו בכדי להגיע ליתר דיוק. הניתוח מבחין בפירוש בין תעסוקה בכלל לתעסוקה במגזר העסקי, בכדי להוציא מן הכלל משלוחי-יד של 'כלי קודש' למיניהם, זאת כדי לבחון את השתלבות הגברים החרדים בפעילות כלכלית שאינה מזוהה עם המגזר בדווקא. באמצעות טבלה וגרף, מעידים הנתונים שעל פי ההגדרה המחמירה ביותר, אחוז התעסוקה עלה מ-31 אחוזים לכ-38 אחוזים. לדברי הכותבים אין זו הטיה סטטיסטית, כי אם עדות על שינוי אמיתי המתחולל ב'ליבה' של האוכלוסייה החרדית
כללי

כותרת

עוד מידע