המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)

על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)

שם המחבר: הלינגר משה
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: דת ופוליטיקה בהגות היהודית- ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי
מספרי עמודים: 593--567
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה
הפרק דן בעולם החרדי ויחסו למדינה דמוקרטית וערכיה. הכותב עוקב אחר פועלו של הרב שך, שהיה המנהיג הבולט של עולם הישיבות הליטאיות – המזוהה כ”עולם התורה” החרדי ומנהיגן הפוליטי ברמות שונות של ”אגודת ישראל”, ”דגל התורה” ו”תנועת ש”ס”. המאמר מביא את ביקורתו הגורפת של הרב שך על הדמוקרטיה הליברלית המערבית ועל דמותה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית. המאמר מצביע על רבדיה השונים של ההתקפה האנטי–דמוקרטית הן במישור הפורמלי הן כנגד הרעיונות בדבר חירות הפרט והשוויון האזרחי. חלופתם –לדידו של הרב שך – היא המחויבות לתורה ולמצוות.
כללי

כותרת

עוד מידע