המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
על טהרת התואר: לימודים אקדמיים במגזר החרדי

על טהרת התואר: לימודים אקדמיים במגזר החרדי

שם המחבר: מלאך גלעד
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
קישור לרשומה המלאה
המחקר מנתח את תהליך כניסתם של חרדים ללימודים אקדמיים. תהליך שחל בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים, ומאז הוא מתעצם והולך. המחקר מצביע על כך שהקמת מסלולים אקדמיים לחרדים הינה חלק ממגוון הסדרים שהתפתחו בתקופה זו, שמטרתם שילוב החברה החרדית במשק הישראלי. במסגרת הסדרים אלו הוקמו גם מסלולים ייחודיים לחרדים בתחומי הצבא והשירות האזרחי, ההכשרה המקצועית, ההשמה והתעסוקה. המחקר מציג מודל הכולל את התנאים שאפשרו את צמיחת המסלולים האקדמיים לחרדים, את השחקנים שפיתחו והובילו יוזמה זו ואת הכלים ששימשו לקידום כניסתם של חרדים למסלולים החדשים. ההיבט הראשון, התנאים, מתמקד בשינויים דמוגרפיים, כלכליים, ופרדיגמטיים בחברה הישראלית, כמו גם בלחץ מלמטה (Bottom-up) בציבור החרדי, שהביאו ליוזמה להקמת מסלולים אקדמיים לחרדים. ההיבט השני, שחקנים, מצביע על שחקנים חוץ פוליטיים שהובילו ליצירת מסלולים אלו – דמויות מן המועצה להשכלה גבוהה, ראשי מוסדות אקדמיים ואליטות חדשות מתוך המגזר החרדי – ועל האינטרסים השונים שעמדו בבסיס פעילותם. היבט שלישי, בו עוסק המחקר הינו הכלים שבהם ביקשו מעצבי המדיניות להפיג את החשש האידאולוגי והחברתי בחברה החרדית מלימודים אקדמיים, ובד בבד ליצור כדאיות כלכלית, קהילתית ואישית ללימודים אלו. החלק האחרון של המחקר מנתח את התוכנית הרב-שנתית (החומש) של הוועדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת) עבור המגזר החרדי לשנים 2015-2011 ובוחן את יתרונותיה וחסרונותיה. עוד מוצעות בו דרכים להגדלת מספר החרדים הפונים ללימודים אקדמיים, כמו גם לשיפור האיכות של לימודים אלו.
כללי

כותרת

עוד מידע