המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
על מודרניות, חילון וניעות דתי: לשאלת התחדשות ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות המזרחית

על מודרניות, חילון וניעות דתי: לשאלת התחדשות ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות המזרחית

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: סוגיות חברתיות בישראל
כרך: 4
מספרי עמודים: 5--31
מקום הוצאה: אריאל
שם ההוצאה: המרכז האוניברסיטאי באריאל
המאמר דן בהשפעת תהליך החילון המודרני על הניעות (מוביליות) אל ההנהגה הדתית המסורתית. בד בבד עם ההבנה שתהליכי החילון המודרניים קטעו מסלולי ניעות מסורתיים, יש להביא בחשבון שהם תרמו לפיתוחם של נתיבי ניעות חדשים אל ההנהגה הדתית המסורתית. הדברים מסתמכים על קריאה מחדש בחומרים ראשוניים ומשניים העוסקים בסוגיית היהדות המזרחית בישראל, ותהליכי ההתחרדות הפועלים בה. קריאה זו משולבת בארגן ממצאיה של עבודת שדה ארוכת שנים בקרב הקהילה המזרחית. עבודה זו כללה את בחינת ההשפעות של התמורה האורתודוקסית והחרדית בקהלים אלה על סדרי החיים הדתיים, ובכלל זאת את שאלת התחדשות הניעות אל ההנהגה הרבנית הקהילתית.
כללי

כותרת

עוד מידע