המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים

על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים

שם המחבר: מוצ'ניק מלכה , קנטור הדסה
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: בלשנות עברית
כרך: 45
מספרי עמודים: 53--60
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן
מחקר לשוני אודות מודעות הרחוב החרדיות, בתחום הבדלי הלשון וביטויי כבוד והערכה הסמוכים לשמותיהם של גברים או של נשים. דובר עברית בן זמננו הקורא במודעות אלה יבחין בלשון ייחודית, ולעתים אפילו זרה לו לחלוטין. המחקר המודרני מראה כי רוב ההבדלים בהתייחסות הלשונית נמצאים בקרב חברות שבהן בולטים מאוד הבדלים חברתיים הקשורים לתפקידי המינים. לאחר המבוא התיאורטי, סוקר המאמר דוגמאות שונות מתוך מודעות הרחוב החרדי, ומסיק כי קיימים הבדלים ניכרים ומשמעותיים בין היחס לאישה או לגבר, בכל הנוגע לכינויים לצד שמם בחייהם או במותם. הבדלים אלה משקפים את ההפרדה בין המינים, ואת המעמד של כל מגדר בחברה זו.
כללי

כותרת

עוד מידע