המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עמדותיהם של מורים מהמגזר החרדי כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

עמדותיהם של מורים מהמגזר החרדי כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

שם המחבר: גלובמן רבקה , ליפשיץ חפציבה
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מגמות - כתב עת למדעי ההתנהגות
כרך: מג(2)
מספרי עמודים: 346-329
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון הנרייטה סאלד
מטרת המחקר לבדוק את נכונותם של מורים במגזר החרדי לקלוט ולהתמודד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם, ואת תחושת מסוגלותם להתמודד עם ילדים אלה. במחקר השתתפו 68 'מלמדים' ב'חדרים' ו68 מורות לבנות, הן בערים גדולות והן בפריפריה החרדית. מממצאי המחקר: המורות חיוביות יותר ביחס לילד החריג מאשר המורים באשר לחריגות קשה, בעוד שביחס לחריגות קלה עמדת המלמדים היתה חיובית יותר. הן המלמדים והן המורות בערים הגדולות הביעו תחושת מסוגלות יותר מעמיתיהם שבעיירה החרדית. מלמדים ומורות חדשים וצעירים אף הם נמצאו בעלי עמדות חיוביות יותר כלפי שילוב בעלי צרכים מיוחדים. באופן כללי, תפיסת החריגות של נבדקי המחקר והסיווג שהם ערכו לגבי חלק מן החריגויות, עדיין ניזונה מסטריאוטיפים ודעות קדומות. המחקר ממליץ להקדיש תשומת לב מיוחדת לאווירה השוררת ביישובי הפריפריה, ולדאוג להפצת מידע וגישות חינוכיות חדשות במערכת גם למקומות אלה. כמו כן נראה שהמלמדים זקוקים הן להכשרה בסיסית והן לעדכון הידע בתחום שילוב תלמידים בעלי צריכים מיוחדים.
כללי

כותרת

עוד מידע