המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עמדות של בנות חרדיות וחילוניות בדבר נישואין, הריון ולידה

עמדות של בנות חרדיות וחילוניות בדבר נישואין, הריון ולידה

שם המחבר: פרישמן בנימין
תאריך לועזי: 1979
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: חברה ורווחה
כרך: ב,1
מספרי עמודים: 123--97
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים
התנהגותם השונה של גברים ונשים חרדיים וחילוניים בתקופת ההיריון ולאחר הלידה, העלתה את ההשערה בדבר גיבוש משפחתי רב יותר בקרב האוכלוסייה החרדית בהשוואה לחילונית. המאמר מביא תוצאות מחקר המשווה עמדות של נערות חרדיות ונערות חילוניות בנוגע להיבטים שונים של חיי הנישואין. העמדות נבדקו על פי ארבעה גורמים של אמונות, שהתגלו על פי תיאוריית האוריינטציה הקוגנטיבית, כמכריעים לגבי קביעת התנהגות בפועל. הממצאים מתייחסים למבנה ולתוכן עולם האמונות של הנבדקים משתי הקבוצות לגבי נישואין. הממצאים מצביעים מכיוונים שונים על מגמה אחת: הבנות החרדיות רואות בלידת ילדים ובטיפול בילדים יעד מרכזי של חיי הנישואין, והגשמתו של יעד זה תורמת ליציבות חיי המשפחה. יעד הלידה והטיפול בילדים בולט אצל הנערה הדתית בכל תחומי ההתייחסות: מבחינת מטרות, נורמות, אמונות בנוגע לעצמה ומבחינת תפיסתה את הסביבה.
כללי

כותרת

עוד מידע