המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
עצם העניין: על ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה בעידן הפוסט-מודרני

עצם העניין: על ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה בעידן הפוסט-מודרני

שם המחבר: וינגרוד אלכס
תאריך לועזי: 2008
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: קרדום לחפור בו: ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל
מספרי עמודים: 220-207
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מתמקד במרכזיותן של ה'עצמות' בשיח הציבורי, בעיקר בעימות שבין הארכאולוגים הישראלים ובין החרדים על דרכי התייחסות והטיפול בעצמות. השאלה המרכזית היא: הרי למעלה ממאה וחמישים שנה נערכות בארץ חפירות ארכאולוגיות כמעט בלי התנגדות או ביקורת, מה גרם לפרוץ העימות בינם ובין הדת בשנים האחרונות? התשובה כורכת סקירה השוואתית של החברה החרדית בישראל והתרבות האינדיאנית, שאף היא כופפה את הממשל האמריקני לחוקק חוקים לשמירת עצמות אבותיה. המחבר טוען שכיוון שהמדע בעידן הפוסט מודרני אינו בטוח בעצמו, ומקבל את גישת ה'נרטיבים' של פוקו ודרידה, אי לכך הכל תלוי בסופו של דבר בכוח, וכל קבוצת מיעוט מתארגנת ודורשת שליטה על ההיסטוריה שלה. מי ששולט בעצמות - שולט בעבר, ושולט במשאבים חשובים. לכן, עצמות חשובות תמיד, ואם הן חלק מ'זהות', ואם הכול 'יחסי וסוביקטיבי', אין פלא שליהודים – כמו לאחרים – קיימת אובססיה לעצמות.
כללי

כותרת

עוד מידע