המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ערוצי הטומאה והקודש

ערוצי הטומאה והקודש

שם המחבר: מאיר ידידיה
תאריך לועזי: 2001
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: פנים - כתב עת לתרבות חברה וחינוך
כרך: 18
מספרי עמודים: 109--103
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: הסתדרות המורים בישראל
דיון במעמדו החדש של הרדיו בחברה החרדית של סוף שנות התשעים בישראל. בין החרדים לבין הרדיו שוררים יחסי משיכה-דחייה מרתקים. ההנהגה הרבנית הוותיקה נאבקת בו, ומולה קמות עוד ועוד תחנות רדיו דתיות וחרדיות, ומתרחבת ההאזנה לרשתות הכלליות. לדברי הכותב הרדיו ממלא חלל בחברה החרדית, וכל נסיון לעצור את המשיכה אליו נדון לכשלון. הכותב מתאר את התהוותו של רדיו קול-חי, הכשלונות והטעויות שנעשו שבדרך, כמו גם אירועים מכוננים כמו פיטורי אורי אורבך ומנחם מיכלסון בשידור חי בשל השמעת שירת נשים. מקרה זה מלמד על האמביוולנטיות ביחס החרדי לרדיו, זו שהקשתה על רדיו קול-חי לזכות בלגיטימציה החרדית. הכותב סוקר גם את דפוסי ההאזנה החרדית לרדיו הכללי, כמשאב לתחושת נרדפות מצד חברת הרוב, וכן את סיפורן של תחנות הרדיו החרדיות הפיראטיות, שהביאו נרדפות זו לשיאים.
כללי

כותרת

עוד מידע