המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
פנטזיה על קיום גברי אחר: זהויות גבריות בקולנוע החרדי

פנטזיה על קיום גברי אחר: זהויות גבריות בקולנוע החרדי

שם המחבר: בנית מורן
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית - ספר יובל לכבוד נורית גרץ
מספרי עמודים: 359-339
מקום הוצאה: רעננה
שם ההוצאה: האוניברסיטה הפתוחה
הפרק סוקר את הקולנוע החרדי, הממוקם בשולי שדה התרבות הישראלי, אך יוצר דיאלוג בין זהויות שונות, חרדיות ושאינן חרדיות. המאמר דן מהו בכלל קולנוע וקולנוע חרדי, טיב העלילות, הדינמיקה, והמסרים הגלויים והנסתרים. בלב הדיון: המתח שבין זהויות שונות של גברים, כפי שהן מופיעות בסרטו של אבי גרינברג 'התערבות, וחיילים ללא מדים' - סרט חרדי בשלושה חלקים. המאמר בודק זהויות אלה תוך כדי המפגש עם 'האחר' הגברי הלא-חרדי, מהו 'הגבר החרדי הראוי', ומה הן החלופות לגבריות החרדית. מסקנת המאמר היא כי ישנה מגמת 'הכשרת הגבריות' של היוצרים, ישנה נוכחות של תכנים חתרניים בתוך השיח השמרני, וקיימות זהויות גבריות חלופיות, המוצעות בזהירות המתבקשת בלא לאיים על ההגמוניה של הסמכות הגברית המקורית.
כללי

כותרת

עוד מידע