המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
פעילויות הפנאי של נערות חרדיות מן החינוך העצמאי

פעילויות הפנאי של נערות חרדיות מן החינוך העצמאי

שם המחבר: ליוש בלה
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
מספרי עמודים: 294-279
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מאגנס
הפרק דן בדפוסי הפנאי של נערות ונשים בחברה החרדית, לאור האסוציאציה השלילית של הפנאי ברטוריקה החרדית, כבטלה וכ'בזבוז זמן'. לאור גישות הרואות בפנאי אמצעי תרבותי מרכזי, הזדמנות לביטוי עצמי, תכני תרבות ועוד – בודק המאמר את דפוסי הבילוי והפנאי בחברה החרדית בכלל, ובחברת הנשים בפרט. ההפרדה המגדרית המובנית יצרה מרחב פנאי ייחודי לנשים, בו לצד מאבקה של המנהיגות הרוחנית נגד הנהירה אחר המודרנה, מופיעות שלל מודעות המציעות אפשרויות בילוי. מסקנה מרכזית: החברה החרדית נמצאת על פרשת דרכים והיא עוברת שינויים כבירים בתחום תרבות הפנאי, בעיקר באמצעות הנשים. בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בגישתם של החרדים לאיכות חייהם, והצורך הגובר והולך בשיפור איכות החיים מתבטא בין השאר בדרישה להקים מסגרות לפעילויות פנאי למגוון גילאים. הנערות החרדיות מפנימות גם הן דפוסים שונים של העולם החילוני המודרני מחד, לצד בחירת התכנים והעדפות על פי מפתח דתי מאידך.
כללי

כותרת

עוד מידע