המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
פרשת עמנואל ובעיות המפגש הבין-תחומי

פרשת עמנואל ובעיות המפגש הבין-תחומי

שם המחבר: מאוטנר מנחם
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: תרבות דמוקרטית
כרך: 15
מספרי עמודים: 193--215
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן
המאמר טוען שהמקרה של בג"ץ עמנואל בקיץ 2010 הוא דוגמה טובה לבעיות העשויות להתעורר במפגש שבין מוסד מדינה ליברלי לבין קבוצה תרבותית לא ליברלית. שלוש טענות עיקריות במאמר: 1. המקרה הוכיח את קשייו של בית משפט חילוני להבין את מעמדן של פרקטיקות היומיום של קהילה חרדית. 2. גם כאשר נדרשת פעולת כפייה כנגד אוכלוסיה לא ליברלית, המקרה של עמנואל הדגים את הבעיה של חובותיו המוסריות של בית המשפט כלפי אוכלוסיה זו. 3. בית המשפט גלש לאמצעי ההתערבות הקיצוני, הוא הענישה הפלילית, שמטבע הדברים נדונה תמיד לכישלון. הכותב מסיק כי המשך התמודדות עם בעיות אלה מחייב פיתוח דפוסי חשיבה חדשים ושונים מאלה המוכרים כיום.
כללי

כותרת

עוד מידע