המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
צמיחתה של תנועה חרדית-מזרחית

צמיחתה של תנועה חרדית-מזרחית

שם המחבר: דשן שלמה
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ישראל והמודרניות
מספרי עמודים: 336-313
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מבקש להבין מדוע צמחה תנועה חרדית מזרחית במדינת ישראל בסוף המאה העשרים דווקא, יותר ממאה שנה לאחר הופעת מקבילתה החרדית-אשכנזית באירופה. הכותב טוען שלפנינו תנועה חברתית דתית, ולא רק תופעה מפלגתית דתית. המאמר סוקר את תנאי החיים בארץ בתקופה בה נקלטו העולים מארצות האסלאם, את השינויים ברמת דתיותם, את מערך הקשרים שהתרקם בינם לבין החרדיות האשכנזית, את הדתיות העממית המתפתחת, וכמובן את צמיחתו של המנהיג הרב עובדיה יוסף. לדבריו, עיקרה של ש"ס היתה המחאה נגד הרפיון הדתי והבורות בתורה שרווחו בריכוזי אוכלוסייה מזרחיים רבים. עיקר החידוש היה בנימה החרדית הקנאית שנלוותה למחאה של ש"ס, בסגנון שחכמים ספרדים לא היו רגילים לו. לכל אלה אחראית שכבה של אברכים מזרחיים, שגדלה בערוגות האשכנזיות, אליה הצטרפו חוגים מישיבת 'פורת יוסף', ובצירוף התנאים החברתיים של סוף שנות השבעים, החלה להתגבש תנועה חרדית מזרחית.
כללי

כותרת

עוד מידע