המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
צרכי הדיור של הציבור החרדי

צרכי הדיור של הציבור החרדי

שם המחבר: כנען שלומית , שטרן אלי
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד הבינוי והשיכון - האגף לתכנון חברה וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
על רקע בעיות הדיור הצפויות למגזר החרדי הוחלט במשרד הבינוי והשיכון לבחון את ביקושי הדיור העתידיים של האוכלוסייה החרדית, את ההיצעים הקיימים והמתוכננים, את עמדות הציבור החרדי ואת נכונותן של רשויות מקומיות שונות לקיים רבעים חרדיים בשטחן. המסמך מציג דיווח מתומצת על תהליכי הניתוח, החיפוש המרחבי והמסקנות הנובעות מכלל הבדיקות. הוא נגזר מתוך דו"ח מלא המכיל בדיקה מפורטת ומדוקדקת של 20 איתורים פוטנציאלים ברחבי הארץ. המסמך המלא מכיל נתונים דמוגראפיים -חברתיים על כלל האוכלוסייה החרדית בארץ לשם הבנת הקריטריונים לדרישות היסוד של האתרים הנבדקים והבנת ניתוח האתרים. כמו כן המסמך המלא מכיל את תמצית הנתונים התכנוניים הכוללים לאתרים הנבחרים הכוללים תכניות, נתונים ומגבלות מכל הסוגים הרלוונטיים.
כללי

כותרת

עוד מידע