המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
קווי המהדרין

קווי המהדרין

שם המחבר: צוובנר שרה
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
מסמך שנכתב לקראת דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בתאריך 22 בדצמבר 2011 בנושא "הדרת נשים בתחבורה הציבורית". קווי המהדרין הם קווי אוטובוס בהם הישיבה של נשים וגברים היא נפרדת. הגברים יושבים מקדימה והנשים מאחור לכן הגברים עולים בדלת הקדמית והנשים עולות בדלת האחורית. בג"צ 247/02 של העותרות נעמי רגן ועוד נגד משרד התחבורה ועוד, דן בנושא קווי המהדרין וקבע כי הם אינם חוקיים כאשר הם מוכתבים וכופים, אולם אם מדובר בהסדרים וולונטריים המבטאים התחשבות ברגשות דתיים – ההסדרים חוקיים. בעקבות העתירה מינה שר התחבורה ועדה להסדרת הסוגיות השונות הכרוכות בהפעלת "קווי מהדרין", והועדה הגישה המלצותיה באוקטובר 2002.
כללי

כותרת

עוד מידע